Niveaus

We hebben moves ingedeeld naar niveau van de les (Novices, Improvers, Intermediate, Advanced). Je bouwt voortdurend aan skills die je nodig hebt om complexere moves te kunnen leren. Volg je eenmaal lessen op een bepaald niveau, dan blijf je in die groep tot je alle moves kent op een manier die past bij dat niveau. Binnen het leerproces wordt iedere move klassikaal uitgelegd en geoefend met klasgenoten (die in het begin misschien wel veel beter dansen dan jij). Om sneller te leren dans je ook met je docent, toon jij je kunsten voor de groep en leer je (zoals in de uitgangspositie van Maria Montessori) moves extra goed beheersen door ze middels oefenen uit te leggen aan klasgenoten.

Wil je (ook) ergens anders lessen gaan volgen, dan zal je veel plezier hebben van onze lessen. Door onze achtergrond streven wij naar zuivere uitvoering en gedegen beheersing van techniek. In onze lessen leer je de vaardigheden waarmee je elders makkelijk instroomt.

Novices

De groep Novices is een eerste kennismaking met basismoves en de er voor gebruikte termen. Je leert moves die samen een korte choreo vormen, die je eindeloos zou kunnen herhalen. Voordeel is, dat je minder keuzestress hebt, de moves makkelijker onthoudt, dat echt iedere move goed geoefend wordt, en je zelfvertrouwen wordt versterkt. Wij vinden het belangrijk dat je plezier hebt op de dansvloer, en met anderen op jouw niveau solidair kunt optrekken naar Socials. Je bouwt aan vaardigheden die nodig zijn om door te kunnen stromen naar een cursus voor Improvers.

Improvers

Nu begint “het echte dansen”. Doelgericht leer je een serie belangrijke moves goed herkennen en beheersen. Dat passen we weer in choreo's in. De focus ligt op houding en frame; deze heb je nodig voor duidelijk maar licht leiden en sensitief volgen! Je bouwt aan interactie waarin het niet gaat om kracht maar om coördinatie.

Intermediate

Naast musicality (toepassen en temporiseren moves naar wat de muziek vraagt) leert je nu een groter aantal moves en tricks die alleen uitvoerbaar zijn als je kunt vertrouwen op beheersing van danstechniek van jezelf en van je danspartner. Daarom willen we echt zelf gezien en gevoeld hebben dat je veilig kunt meedoen aan de lessen op dit niveau.

Advanced

Als jouw niveau beginners of intermediate is dan ga jij je heel ongelukkig voelen in deze lessen. Je wordt geacht alle moves tot en met intermediate blind te kunnen dansen, je vertrouwd te voelen bij variaties, met gewicht en evenwicht te kunnen spelen. Aan het begin van de les tonen we een move met een uitdaging. Keuzemomenten en aandachtspunten worden kort genoemd en dan gaan we aan de slag. Gezien de opzet van de lessen moeten er voldoende leiders en voldoende volgers aan deelnemen om er een leuke en succesvolle les van te maken. Nadruk ligt bij interpretatie (van muziek) en expressie. Be creative, show your emotions!